1909 - 1999 czyli dziewięćdziesiąt lat akwarystyki polskiej

Jak to się zaczęło ?

W 1909 roku w Chorzowie powstało pierwsze Towarzystwo Lubowników Akwarium i tę datę uznajemy za początek zorganizowanej akwarystyki polskiej.

W Łodzi w czasie I wojny światowej istniały już dwa sklepy zoologiczne, należy sądzić, że w tym mieście było wielu miłośników hodowli zwierząt egzotycznych.

W okresie międzywojennym przy Muzeum Przyrodniczym w Parku im. Sienkiewicza powstaje Koło Miłośników Akwarium - wydawane jest nawet pismo akwarystyczne.

Po drugiej wojnie w Łodzi początkowo jako sekcja Związku Wędkarskiego "Skalar", a potem już samodzielna grupa akwarystów tworzy w 1953 roku zaczątek Polskiego Związku Miłośników Akwarium, potem nazwę tą zmieniono na zjeździe w Chorzowie na Polski Związek Akwarystów.

W roku 1992 PZA rozpadł się i obecnie istnieje kilkanaście samodzielnych regionalnych stowarzyszeń miłośników ryb akwariowych.
Łódzkie Stowarzyszenie Akwarystów i Terrarystów w roku 2002 a dokładnie 2002-12-02 zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
W dniu 9 lutego 1993 r. został uchwalony statut Łódzkiego Stowarzyszenia Akwarystów i Terrarystów.