Akwarium Biotopowe

Zablokowany
Awatar użytkownika
megalomaniacc
Moderator
Posty: 1047
Rejestracja: 2008-06-26, 20:57
Lokalizacja: Łódź

Akwarium Biotopowe

Post autor: megalomaniacc »

[center]Obrazek[/center]

[center]Regulamin konkursu: Akwarium biotopowe[/center]

 • I. Postanowienia ogólne
 • 1.Konkurs: Akwarium biotopowi organizowany jest przez Administratorów forum.
 • 2.Celem konkursu jest odtworzenie warunków w akwarium jak najbardziej przypominających naturalne biotopy i ekosystemy Ziemi. Konkurs ma również na celu szerzenie wiedzy akwarystycznej w zakresie środowiska naturalnego.
 • 3. Konkurs trwa od 1.06.2010 do 28.09.2010.
 • 4. Harmonogram konkursu:
  - 1.06.2010 – 31.08.2010 – nadsyłanie prac konkursowych
  - 1.09.2010 – 15.09.2010 – obrady jury
  - 28.09.2010 – finał konkursu – przedstawienie zwycięzców, wręczenie nagród.


  II. Warunki uczestnictwa.
 • 1. W konkursie mogą brać wszystkie osoby, które nadeślą autorskie prace.
 • 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie i akceptacja niniejszego regulaminu oraz przesłanie na adres akwarium.biotopowe@gmail.com zgodny na uczestnictwo w konkursie:
  „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, jestem autorem nadesłanych zdjęć i wyrażam zgodę na wykorzystanie ich przez organizatora Konkursu: Akwarium biotopowe w celach promocyjnych konkursu bieżącego i w latach następnych w sposób nieodpłatny."
 • 3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do próby odtworzenia naturalnego biotopu lub ekosystemu w swoim akwarium.


  III. Zasady zgłaszania prac.
 • 1. Prace konkursowe nadsyłane są formie zdjęć fotograficznych oraz opisu.
 • 2. Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć do jednego zgłoszenia. Zdjęcia powinny być wyraźne, nierozmazane, przedstawiające akwarium oraz ewentualnie faunę i florę w nim żyjącą.
 • 3. Jedno ze zdjęć powinno przedstawiać zbiornik w całości z widokiem frontowym, dwa kolejne jego zbliżenia, pozostałe zdjęcia mogą przedstawiać akwarium w dowolnym ujęciu.
 • 4. Część opisowa powinna zawierać następujące informację:
  - Informację o biotopie – opis biotopu z powołaniem na literaturę lub źródła internetowe. Opis taki powinien zawierać informację o miejscu występowania biotopu, cechach fizycznych oraz chemicznych. Informację o występującej tam faunie i florze oraz jakie są zagrożenia dla istnienia takiego biotopu. Opis nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu czcionką 12 pkt z interlinią pojedynczą.
  - Informację o odtworzonych warunkach – zestawienie głównych paramentów wody: odczynu pH, twardości ogólnej TWO, twardości węglanowej TWW, temperatury, zawartości jonów azotanowych i ortofosforanowych; użytych materiałów dekoracyjnych oraz rodzaju podłoża.
  - Informacji o obecnej w akwarium faunie i florze – zestawienie gatunków, ilości fauny i flory.
  - Informację o odtwarzanych warunkach – obserwację i problemy napotkane w czasie odtwarzania warunków biotopowych.
 • 5. Każdy z uczestników może przesłać nielimitowaną ilość zgłoszeń.
 • 6. Zgłoszone akwarium biotopowe nie musi istnieć w momencie zgłoszenia pracy.
 • 7. Przesyłane prace powinny mieć następujący schemat:
  - zdjęcia spakowane w jedną paczkę (programem archiwizującym WinRar lub WinZip). Plik archiwizujący musi zawierać w nazwie: imię nazwisko (uczestnika) – nazwa biotopu.
  - zdjęcia w pliku muszą zawierać w nazwie: imię nazwisko (uczestnika) – nazwa biotopu.
  - Część opisowa przesłana w formie pliku tekstowego. W treści pliku musi znajdować się informacja o autorze (imię nazwisko) oraz nazwa biotopu. Treść musi być zgodna ze schematem opisanym w punkcie 4 tego rozdziału. Plik tekstowy musi zawierać w nazwie: imię nazwisko (uczestnika) – nazwa biotopu.
  - Treść maila powinna zawierać oświadczenie o uczestnictwie opisane w punkcie 2 rozdziału II, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz nazwę biotopu
  - Tytuł maila: Akwarium biotopowe.

  IV. Ocena prac i ogłoszenie wyników
 • 1. Zgłoszone prace będą oceniane w jednej kategorii – najlepiej odwzorowany biotop.
  Biotop (gr. bíos życie, tópos miejsce) – środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu. Pierwotnie biotopem określano tylko abiotyczne elementy siedliska. Obecnie często rozumiany jest jako siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę. Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.
  Kompendium wiedzy o ekologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • 2. Prace oceniać będzie, powołane przez organizatorów, jury w składzie:
  Michał Dąbrówka – Vepsik
  Anna Malinowska – Andooszka
  Andrzej Kociołkowsk – kocan1.
 • 3. Jury będzie oceniało wygląd zbiornika, parametry fizyko-chemiczne wody. Dodatkowo oceniane będzie występującej fauny i flory w zbiorniku jako elementu tworzącego ekosystem.
 • 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 września 2010 roku. W przypadku dużej ilości zgłoszonych prac, organizatorzy konkursu przewiduję zorganizowanie finału w Łódzkim Domu Kultury. W innych okolicznościach ogłoszenie wyników dobędzie się drogą elektroniczną.

  V. Nagrody
 • 1. Organizatorzy konkursu przewidują wręczenie trzech nagród za trzy finałowe miejsca.
 • 2. Za zajęcie pierwszego miejsca:
  - 9l worek podłoża Aqua Soil Amazonia
  - 8 kg podłoża Forest Sand Orinoko
  - roczna prenumerata magazynu “Nasze akwarium”
  Za zajęcie drugiego miejsca:
  - 3l worek podłoża Aqua Soil Amazonia
  - 2 kg podłoża Forest Sand Orinoko
  - roczna prenumerata magazynu „Nasze akwarium”
  Za zajęcie trzeciego miejsca:
  - 3l worek podłoża Aqua Soil Amazonia
  - roczna prenumerata magazynu „Nasze akwarium”
 • 3. Sponsorami nagród w konkursie są obecni sponsorzy forum.

  VI. Postanowienia końcowe
 • 1. Uczestnik zgłaszający prace wyraża zgodę na przedrukowanie jego pracy w publikacjach komercyjnych i niekomercyjnych.
 • 2. Wszystkie zapytania, reklamację proszę kierować na [adres mailowy].
 • 3. Uczestnik zgłaszający prace zobowiązuje się do znajomości treści tego regulaminu oraz do jego akceptacji.
 • 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • 5. Organizatorzy konkursu mają prawo odwołać konkursu w przypadku małej frekwencji zgłoszonych prac.
Ostatnio zmieniony 2010-07-03, 22:29 przez megalomaniacc, łącznie zmieniany 6 razy.
Obrazek

Awatar użytkownika
megalomaniacc
Moderator
Posty: 1047
Rejestracja: 2008-06-26, 20:57
Lokalizacja: Łódź

Post autor: megalomaniacc »

Dyskusje o Konkursie pod tym linkiem
Ostatnio zmieniony 2010-05-26, 06:06 przez megalomaniacc, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek

Awatar użytkownika
megalomaniacc
Moderator
Posty: 1047
Rejestracja: 2008-06-26, 20:57
Lokalizacja: Łódź

Post autor: megalomaniacc »

Od dziś przyjmujemy zgłoszenia do konkursu.
Obrazek

Awatar użytkownika
megalomaniacc
Moderator
Posty: 1047
Rejestracja: 2008-06-26, 20:57
Lokalizacja: Łódź

Post autor: megalomaniacc »

Ze względu na mała ilość zgłoszeń, konkurs został odwołany.
Obrazek

Zablokowany

Wróć do „Archiwum”