Regulamin Łódzkiego Forum Akwarystycznego

Zanim coś napiszesz przeczytaj obowiązujący regulamin i obowiązujące opisy !!!
Zablokowany
Awatar użytkownika
megalomaniacc
Moderator
Posty: 1047
Rejestracja: 2008-06-26, 20:57
Lokalizacja: Łódź

Regulamin Łódzkiego Forum Akwarystycznego

Post autor: megalomaniacc »

[center]Regulamin Łódzkiego Forum Akwarystycznego[/center]

 • I. Postanowienia ogólne
 • 1. Łódzkie Forum Akwarystyczne, zwane dalej forum, jest własnością Łódzkiego Stowarzyszenia Akwarystów i Terrarystów.
 • 2. Forum jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.


  II. Uczestnictwo na Forum
 • 1. W celu pełnego dostępu do zasobów forum oraz korzystania z jego funkcji należy dokonać rejestracji i aktywacji konta.
 • 2. Użytkownik odpowiada za zamieszczone przez siebie treści.
 • 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne konto na forum. Użytkownik posiadający bez zgody więcej niż jedno konto zostanie usunięty z forum a jego konta zostaną skasowane. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno aktywne konto na forum jedynie jeśli wystąpi z prośbą o zgodę na posiadanie więcej niż jednego aktywnego konta na forum do administratorów forum i odpowiednio uzasadni potrzebę posiadania więcej niż jednego konta.
 • 4. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu. Rażące łamanie regulaminu może skutkować usunięciem użytkownika z forum wraz ze skasowaniem konta użytkownika, bez wcześniejszego powiadamiania go o tym fakcie.

  III. Treści zamieszczane na Forum
 • 1. Właściciele forum, osoby je administrujące oraz moderujące nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone na forum.
 • 2. Treści(tekst, grafika) zamieszczane przez użytkownika muszą być jego autorstwa. Jeśli treści zamieszczane przez użytkownika stanowią własność innej osoby należy podać źródło oraz autora zamieszczanych treści. W przypadku nie stosowania się do tego punktu zamieszczone treści zostaną skasowane a użytkownik poniesie tego konsekwencję.
 • 3. Zamieszczanie treści wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich, uwłaczających, niezgodnych z obowiązującymi zasadami będzie skutkowało czasową blokadą konta użytkownika, który zamieścił treści, o których mowa, lub jego skasowaniem.
 • 4. Zamieszczone treści powinny być zgodne z zasadami polskiej pisowni, zgodnie z zasadami ortografii jak i interpunkcji. Rażące odstępstwa od tego punktu będą skutkowały upomnieniami, a w razie braku reakcji będą wyciągane poważniejsze konsekwencje.
 • 5. Zabronione jest krzyczenie - pisanie wyrazów wielkimi literami. Dotyczy to również tytułu wątku.
 • 6. Zabrania się zamieszczania odnośników sklepów komercyjnych w treści postu bez zgody administratora.
 • 7. Zabrania się rozsyłania za pośrednictwem PW bez zgody odbiorcy treści reklamowych oraz wiadomości ogólnie uznawanych za SPAM. Naruszenie powyższego punktu może skutkować ostrzeżeniem, blokadą konta lub w skrajnym przypadku całkowitym wydaleniem z forum.

  IV. Zasady umieszczania treści Forum
 • 1. Wszystkie zamieszczane treści muszą być zgodne z niniejszym regulaminem oraz z wyszczególnionymi zasadami obowiązującymi w poszczególnych działach.
 • 2. Jeśli w danym dziale lub dziale tematycznym obowiązują dodatkowe zasady umieszczana treści administrator ma obowiązek zamieszczenia ich we właściwym dziale, a użytkownik ma obowiązek je przestrzegać.
 • 3. Każdy nowy wątek, powinien być zamieszczony w odpowiednim dziale tematycznym. Wątki niespełniające tego warunku będą przesuwane do odpowiedniego działu lub jeśli wątek wykazuje cenne wartości merytoryczne zostanie umieszczony w nowym dziale tematycznym uwzględniającym tematykę wątku.
 • 4. Każdy nowy post powinien być zamieszczony w odpowiednim wątku. Posty niespełniające tego warunku będą przesuwane do odpowiedniego wątku lub usuwane, jeśli żaden z wątków nie będzie uwzględniał tematyki postu.
 • 5. Zakazane jest dublowanie wątków oraz postów. Przez dublowanie rozumie się zamieszczeni wątku lub postu o takiej samej treści. Zdublowany post lub wątek będzie usuwany.
 • 6. Zabrania się użytkownikowi tworzenia nowego postu bezpośrednio po swoim poprzednim poście. Posty takie będą scalane. Dozwolone jest, aby użytkownik tworzył nowy post po swoim poprzednim poście w przypadku aktualizacji, odświeżenia wątku.
 • 7. Tytuł nowego wątku powinien zawierać krótką informację świadczącą o treści samego wątku.
 • 8. Grafika zamieszczona w poście może mieć maksymalne wymiary 1024x860 mpix (zalecane minimum: 800x600), chyba, że zasady w konkretnym dziale mówią inaczej, a często tak właśnie jest. Grafiki zamieszczamy poprzez wstawienie znaczników Obrazek. Nie wklejamy dodatkowych znaczników [URL], które otwierają niepotrzebnie dodatkową stronę z tą samą, załadowaną już grafiką.
 • 9. Przed założeniem nowego wątku lub przed napisaniem nowego postu, użytkownik jest zobligowany sprawdzić czy na forum nie już wątku w zakresie jego problemu, w którym mógłby zamieścić nowy post lub czy nie ma już odpowiedzi na jego problem.
 • 10. Przed założeniem nowego wątku lub przed napisaniem nowego postu, użytkownik jest zobligowany sprawdzić czy dany dział lub dział tematyczny nie posiada oddzielnych zasad umieszczania w nim postów i wątków. Jeśli takie występują to użytkownik ma obowiązek ich przestrzegać.
 • 11. ShoutBox stanowi integralną część forum, zatem obowiązuje na nim te same zasady zamieszczania treści co na całym forum.
 • 12. W ShoutBoxie zabronione jest zamieszczania treści ogłoszeń.
 • 13. ShoutBox służy do wymiany zdań, a nie do prowadzenia daleko idących dyskusji.


  V. Upomnienia, ostrzeżenia, kasowanie kont i postów
 • 1. Upomnienia są to treści przesłane przez moderatora lub administratora za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub umieszczane bezpośrednio w poście, którego upomnienie dotyczy. Upomnienia nie są rejestrowane w statystykach forum.
 • 2. Upomnienia powinny być egzekwowane przez autora upomnienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ich nadania.
 • 3. Ostrzeżenia to doraźny środek informujący o łamaniu regulaminu stosowany przez moderatora lub administratora. Ostrzeżenia stanowią statystkę forum i są odnotowywane na kontach.
 • 4. Użytkownik może otrzymać dwa ostrzeżenia, które nie będą skutkować ograniczeniami. Trzecie ostrzeżenie spowoduje zablokowanie możliwości pisanie nowych postów. Kolejne ostrzeżenia powodują zablokowanie możliwości logowania się na forum.
 • 5. Ostrzeżenia nie wygasają po czasie. Usunięcie ostrzeżenie jest możliwe na wniosek użytkownika. Wniosek o usunięcie ostrzeżenia należy kierować do administratorów.
 • 6. Kasowanie konta użytkownika jest możliwe jedynie przez administratora.
 • 7. Skasowanie konta użytkownika następuję w przypadku:
  • Nagminnego łamania regulaminu. Administratorzy w porozumieniu dokonują skasowania konta użytkownika.
  • Zablokowania konta przez 6 ostrzeżeń. Decyzję o skasowaniu tego konta podejmują administratorzy.
  • Na wyraźny wniosek właściciela konta. Konto kasowane jest przed administratora bez konieczności konsultacji z innymi administratorami.
  • W przypadku braku aktywności przez okres jednego roku administratorzy mogą podjąć decyzję o skasowaniu konta.
  • W innych przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 • 8. Wątki założone niezgodnie z obowiązującymi zasadami będą przenoszone do kosza.
 • 9. Osoby odpowiedzialne za porządek na forum mają możliwość wysłania upomnienia do użytkownika z prośba o dostosowanie postu lub wątku i rozliczyć użytkownika z upomnienia zgodnie z zasadami obowiązującymi na forum.
 • 10. Informacja o usunięciu postu przesyłana jest drogą mailową do autora postu na adres mailowy zarejestrowany na koncie autora postu.

  VI. Postanowienia końcowe
 • 1. Wszystkie zażalenia i uwagi dotyczące regulaminów, działań moderatorów, reklamacji proszę kierować do administratorów.
 • 2. Wszystkie zmiany w regulaminie forum będą podawane do wiadomości użytkowników w dziale ''Regulamin Forum''.
 • 3. Uczestnik ma możliwość w ciągu 14 dni od zamieszczenia zmian w regulaminie oświadczyć o rezygnacji uczestnictwa na forum, co będzie równoznaczne z koniecznością skasowania konta.
 • 4. Korzystanie z forum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  VII. Słownik pojęć
 • 1. Administrator jest osobą zarządzającą działaniem forum. To osoba mające pełny dostęp do treści merytorycznych oraz technicznych na forum. Funkcję tę pełni osoba mianowana przez właścicieli forum. Administrator:
  • ma pełny wgląd w konta użytkowników
  • posiada wszystkie prawa i obowiązki moderatora
  • decyduję o układzie graficznym forum
  • ma techniczną możliwości usunięcia użytkownika
  • nie ma technicznej możliwości wglądu w wiadomości prywatne przekazywane za pośrednictwem forum
  • zmiany w zakresie regulaminów winny być omawiane przynajmniej przez dwóch administratorów
 • 2. Moderator to osoba dbająca i utrzymująca porządek na forum. Egzekwuje przestrzeganie niniejszego regulaminu przez uczestników. Wybór moderatora leży w kompetencji Administratora. Osoby aktywnie uczestniczące w życiu forum, posiadające odpowiednie kwalifikacje i dobrą opinię mogą zostać moderatorami. Moderator:
  • ma pełny dostęp do treści zamieszczonych w dziale tematycznym mu podlegającym oraz ich moderowania
  • ma prawo dawać ostrzeżenia oraz możliwość przekazania administratorowi wniosku o usunięcie użytkownika
  • nie ma technicznej możliwości wglądu w wiadomości prywatne przekazywane za pośrednictwem forum
 • 3. Struktura forum.
  • dział, jest to formalne oznaczenia grupy działów tematycznych. Działy tworzone są przez administratora
  • dział tematyczny, jest to oznaczenie grupy wątków zawartych w odpowiednim dziale wyróżniających się podobną tematyką
  • wątek jest to nowa dyskusja na konkretny temat umieszczony w odpowiednim dziale tematycznym. Wątek jest otwierany przez nowy post
  • post, jest to pojedyncza wypowiedz użytkownika
Ostatnio zmieniony 2010-03-31, 12:11 przez megalomaniacc, łącznie zmieniany 5 razy.
Obrazek

Awatar użytkownika
megalomaniacc
Moderator
Posty: 1047
Rejestracja: 2008-06-26, 20:57
Lokalizacja: Łódź

Post autor: megalomaniacc »

Tu zamieszczone są odnośniki do dodatkowych zasad obowiązujących w poszczególnych działach:
Ostatnio zmieniony 2012-01-19, 10:25 przez megalomaniacc, łącznie zmieniany 7 razy.
Obrazek

Zablokowany

Wróć do „REGULAMIN FORUM”